دانلود فایل(روش ايزوگام كاري در ساختمان)

رساله مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی طراحی معماری مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی نمونه موردی مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی مقاله مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی تحقیق مجتمع خدماتی رفاهی بین راهیروش ايزوگام كاري در ساختمان|31012409|biu39009690|
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان روش ايزوگام كاري در ساختمان آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

این فایل معماری به بررسی رساله مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی می پردازد
در فرمت word قابل ویرایش و در 107 صفحه می باشد


بخشی از محتوا ::
در این بررسی، به مجتمع های رفاهی بین راهی به عنوان عضوی از یک نظام زیستی که با حوزه تحت استقرار خود دارای ارتباط متقابل، تأثیر گذاری و تأثیر پذیری اند، نگریسته شده است. بر این پایه اعتقاد برآن است که مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی کارکرد منطقه ای و فراتر از تأمین خدمات مورد نیاز رهگذران جاده ها دارند. هدف از این بررسی دستیابی به نتایجی در جهت نیل به اهدافی همچون توسعه پایدار، منطقه ای و رشد و توازن منطقه، از طریق ساماندهی خدماتی رفاهی بین راهی است.
برای نیل به این هدف در دانش برنامه ریزی شهری و منطقه ای ابزارهایی مورد توجه قرار می گیرد که ضمن سامان بخشی به تأسیسات بین راهی، این تأسیسات را به عنوان عامل مکملی در جهت رشد و توسعه منطقه ای مطرح سازد. بدین منظور با اتکا به روش شناسی برنامه ریزی شهری، ابتدا معیارهایی در جهت مکان یابی و طراحی مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی ارائه می گردد و سپس عناصر خدماتی مستقر در این مجتمع ها با تأکید بر نقش منطقه ای آنها بر شمرده می شود.
.:: فهرست محتوا ::.
فصل اول 2
یزد 2 شناسی 2
ویژگی های کلی استان 2
مشخصات کلی شهرستان یزد 2
ویژگی های تاریخی شهر یزد 3
وجه تسمیه 3
پیدایش شهر 3
گسترش شهر 3
ویژگی های جغرافیایی شهر یزد 4
زمین شناسی و تکتونیک 5
زمین شناسی 5
تکتونیک و لرزه خیزی 5
بررسی آب و هوای شهر یزد و تعیین محدوده های آسایش زیستی، ساختمانی و طراحی اقلیمی 6
معیارهای تعیین آسایش 6
معیار اول:درجه حرارت 6
معیار دوم: رطوبت نسبی 6
معیار سوم:باد 7
سنجش آسایش زیست اقلیمی 9
تعیین محدوده آسایش حرارتی انسان با روش اولگی 9
تعیین آسایش حرارتی ساختمانی با روش گیونی 11
طراحی ساختمان بر اساس معیارهای ماهانی 14
فهرست منابع 20
فصل دوم 21
مقدمه 21
تعریف موضوع 21
طرح مسأله 21
ضرورت و اهمیت 21
سوابق مجتمع های خدماتی – رفاهی 22
سوابق تاریخی 22
سوابق جهانی 22
بررسی نقش های مجتمع های خدماتی – رفاهی بین راهی 25
نقش اقتصادی 25
نقش بازرگانی 25
نقش اجتماعی 26
نقش سیاسی و اداری 26
نقش فرهنگی 26
نقش دفاعی 26
نقش بصری 27
نقش زیست محیطی 27
تجزیه و تحلیل 27
پیشنهاد 29
ارائه معیارهای مکانیابی و طراحی مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی 29
در نظر گرفتن عناصر ویژه خدماتی در مجتمع ها 32
واحدهای خدماتی حافظ محیط زیست 32
واحدهای خدماتی اقتصادی 33
واحدهای خدماتی اجتماعی فرهنگی 33
واحدهای خدماتی رفاهی 33
واحدهای خدماتی تفریحی 33
واحدهای خدماتی تأمینی، انتظامی، نظارتی و امدادی 34
جمع بندی 38
دست آوردهای رفت و آمدی 38
دست آوردهای اقتصادی 38
دست آوردهای اجتماعی، تامینی و سیاسی 39
دست آوردهای زیست محیطی 39
فهرست منابع 40
فصل سوم 41
تقاطع ها 41
گذرگاهها و سنگ فرشها 43
فروشگاهها 45
محوطه فروش مواد غذایی و غذا خوری 47
فروشگاههای زنجیره ای و سوپر مارکتها 49
نمایشگاهها و تعمیر گاههای اتومبیل 52
تعمیر گاههای اتومبیل 54
تعمیر گاههای اتومبیل 56
ابعاد وسایل نقلیه 58
ابعاد وسیله نقلیه و دایره گردش کامیونها و اتوبوسها. 60
دور زدن و پارک کردن1 62
دور زدن و پارک کردن2 65
دور زدن و پارک کردن3 67
پمپ بنزینها 69
ایستگاههای آتش نشانی 75
رستورانها : مقدار فضای مورد نیاز 78
رستورانها: نحوه چیدمان وسایل 80
رستورانها و آشپزخانه های رستورانی 82
متلها 84
دپارتمان بیماران سر پایی و A/E (تصادفی و اورژانسی) 87
مساجد 88
ضوابط و مقررات طراحی ایستگاههای تیپ آتش نشانی 91
اتاق اطلاعات و مخابرات 91
آشیانه 91
آسایشگاه 93
اتاق سخنرانی و کلاس درس 93
پارکینگ ها 93
فهرست منابع 94
فصل چهارم 95
برنامه فیزیکی 95
تحلیل سایت 104
فصل پنجم 107
نقشه ها 107